“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Mardin Teknoloji ve İnovasyon Eğitim Kampüsü Açılıyor
Türkiye’de sadece Ankara ve İskenderun’da bulunan Teknokent Koleji, Mardin kampüsü için girişimlere başladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve teknoloji lisesi, görsel sanatlar ve spor lisesi, turizm ve otelcilik lisesi, spor tesisleri, bilim sanat merkezini barındıran kolejin, bölgedeki eğitime ciddi bir katkı sağlaması öngörülüyor.

Teknokent Koleji Mardin Kampüsü Yatırım Projesi hakkında Ajansımız ve kolej yetkilileri arasında bir toplantıda gerçekleştirildi. Toplantıda projenin detayları konuşularak, Ajansla işbirliği öngörüldü. Kampüsün kurulması sürecinde Ajansımız danışmanlık hizmetlerini yürüterek projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamayı hedefliyor. Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ eğitimin en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, eğitim olanaklarını artırmanın bölgenin kalkınmasında ciddi bir fark yaratacağını dile getirdi.

Nitelikli eğitim anlayışıyla 5.000 öğrenciye eğitim verme hedefiyle yola çıkan Teknokent Koleji eğitim programının ana amacını özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında bazı temel yeterliliklerin kazandırması  oluşturmaktadır. İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite ve iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak gerekli altyapı ile lise eğimini tamamlamaları hedeflemektedir.

50 milyon TL’lik yatırımla Mardin’de Teknokent Koleji açılmış olacak. Artuklu Kampüsü, Aziz Sancar Kampüsü, Hüma Kampüsü, Teknokent Yaşam Kompleksi ve El Cezeri Kampüsü adlarıyla 5 farklı kampüsü içeren kolejin sadece Mardin’den değil, çevre illerden de öğrenciye ev sahipliği yapması bekleniyor.
"Dicle Kalkınma Ajansı"