Loading...

Diğer Yayınlarımız

Yöresel Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Katma Değerli Ürünler Haline Getirilmesi Projesi Sonuç Raporu
11 Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11 Kalkınma Plani Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11 Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11 Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
Dicle Bölgesi Stratejik Gelişme Raporu
Dicle Bölgesi Rekabet Analizi
TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu
Batman Gümrük Raporu
Dış Ekonomik Çevre Analizi
Covid 19 Salgının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
Mazıdağı Fosfat Raporu
Habur Sınır Kapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri