Loading...

Bölgenin Türkiye'deki Konumu

TRC3 Bölgesi, Türkiye yüzölçümünün %3,39’u ve nüfusunun %2,71’ini oluşturmaktadır. Kuzeyde Bitlis ve Muş, kuzeydoğuda Van, doğuda Hakkâri, batıda Şanlıurfa ve kuzeybatıda Diyarbakır ile komşu olan Bölge, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesini sürdürülebilir kılma gereğinden doğan bölgeler arası ve bölge içi eşitsizlikleri giderme gerekliliği konusunda ilk sırada gelmektedir. Bölge’de sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasının, hem birçok sosyal ve ekonomik göstergelerde Türkiye ortalamasının gerisinde olan Bölge’de yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu arttıracağına, hem de birçok insanı mağdur eden ve ülke kaynaklarının kullanımı üzerinde büyük bir yük getiren terör probleminin çözümünü kolaylaştıracağına inanılmaktadır. Ayrıca, AB üyelik süreci ve AB bölgesel politikalarından da etkilenen bölgesel gelişme yaklaşımı, TRC3 Bölgesi için önem arz etmektedir.

Ülke ihracatına her yıl artan bir katkı sağlayan Bölge, Irak ve Suriye ile sınır komşudur. Birçok Ortadoğu ve Afrika ülkesiyle vizelerin kaldırılmış olması hem dış ticaret alanında hem de iyi ilişkiler açısından olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.

Bölge, kültür ve inanç turizminde yükselen bir değer olarak, kendine özgü doğası, mimari yapısı ve kültürüyle yerli ve yabancı birçok turistin tercih ettiği yerler arasında yerini almıştır. Bölge özellikle bahar aylarında turist akınına uğramaktadır.

TRC3 Bölgesi, yetiştirilen buğday, pamuk, mısır, kırmızı mercimek gibi tarla ürünlerinin yanı sıra fıstık, nar, ceviz, kiraz gibi yöresel ürünleri sayesinde tarımsal sanayi açısından potansiyel barındırmaktadır. GAP sulama kanallarının Bölge’ye ulaşması, devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Bölge’nin tarım potansiyelini verimli ve etkin bir şekilde değerlendirebileceği ve ülke tarımına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Türkiye için hayati öneme sahip petrol, asfaltit, fosfat, bakır, krom gibi birçok yeraltı kaynağı TRC3 Bölgesi’nde bulunmaktadır. Batman’da petrol uzun yıllardır değerlendirilebiliyor iken, Şırnak’ta 81 milyon ton rezervi bulunan asfaltit, kükürt oranı yüksek olması sebebiyle evlerde yakıt olarak değerlendirilememekte, Şırnak’ın Silopi ilçesinde asfaltiti kullanan bir adet termik santral bulunmaktadır.