Loading...

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Bölgesinde iş birliği ve eşgüdüm ile yerel kurumsal kapasiteyi geliştirerek bölgesel kalkınma sürecinde yenilik ve değişime öncülük eden lider bir kurum olmak.

Misyonumuz

Teknik ve uzmanlık kapasitesi ile mali kaynaklarını etkin yönlendirerek, paydaş tüm aktörlerin kalkınma faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlayarak “kalkınmış ve müreffeh bir bölge”ye dönüşümde referans kurum olarak pro-aktif rol almak.