Loading...

Covid-19 Salgınının Etkileri

Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu

Bu rapor mart ayı içerisinde ülkemizi etkisi altına almaya başlayan ve mayıs ayına kadar etkisini artırarak devam eden Covid-19 Salgının TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Düzey 2 Bölgesindeki sosyoekonomik etkilerini araştırmak üzere Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt Yatırım Destek Ofislerinin desteğiyle Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi
tarafından hazırlanmıştır.

Rapor pandeminin kısa vadede Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde sosyoekonomik açıdan oluşturduğu etkiyi gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla rapor içeriğinde pandemi sürecinde illerdeki sektör bilgisi, işletmeler ve ihracatın, istihdam ve dezavantajlı grupların, mültecilerin, sağlık ve eğitim sisteminin pandemi sürecindeki mevcut durumu ve kısa vadede bu alanlarda gerçekleşen değişimler, kurum ve kuruluşların salgının yayılmasına engel olmak için aldığı önlemler ve bölgesel çapta yapılan yardımlar gibi genel bilgileri içermektedir.

Rapor hazırlanırken pandemi süreciyle alakalı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından mülakat yöntemiyle nitel veri ve bilgiler toplanmış olup ayrıca aylık bazda nicel veri yayımlayan kamu kurumlarının idari kayıtlarından faydalanılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan bu araştırma raporunun, sosyal ve ekonomik anlamda salgının bölgesel etkilerinin araştırılması sonrasında alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve etkin bir yol haritasının oluşturulmasına rehberlik etmesi beklenmektedir

TRC3 Bölgesi'nde Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu