Loading...

Bölgenin Dünyadaki Konumu

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinden oluşan TRC3 Bölgesi, Türkiye’nin ticaret alanında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya açılan kapısı konumundadır. Bölge, tarihte ilk medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Mezopotamya’da Dicle Nehri’nin orta kuzey kısmında yer almaktadır.

Asırlar boyunca kıtalar arası ticarette en önemli güzergâh olarak kullanılan İpek Yolu Bölge’den geçmektedir. Bu stratejik konumunun yanında Bölge’yi dünya gündemine taşıyan diğer konular; petrol kaynaklarıyla zengin Irak’a komşuluğu, Mardin’in özgün tarihi kentsel dokusuyla UNESCO kültürel miras listesine girmeye aday bir kent olması ve Hıristiyanlık dini ve özellikle Süryanilik açısından önemli yapıları barındırması nedeniyle inanç turizminde önemli bir yer edinmiş olmasıdır.

Bölge’nin hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde önemli bir rol üstlenmesinin ana nedenlerinden en başta geleni birçok farklı kültürün asırlardır bir arada yaşadığı bir alan olarak hem Türkiye hem Ortadoğu hem de dünya barışının sağlanması için bir rol model sunmasıdır.

Dicle BÖlgesi 636 Kilometre Irak
Dicle BÖlgesi 1.538,5 Kilometre İran
Dicle BÖlgesi 612.5 Kilometre Suriye