Loading...

Çalışma Programı

Yıllık Çalışma Programları, Ajans’ın bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, kurumsallaşmaya ilişkin çalışmaları, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak tahmini mali kaynakları sonuç odaklı ve bir bütün olarak ortaya koyan, takvimlendiren ve bütçelendiren temel doküman niteliğindedir.

2023 Yılı Çalışma Programı
2022 Yılı Çalışma Programı
2021 Yılı Çalışma Programı
2020 Yılı Çalışma Programı
2019 Yılı Çalışma Programı
2018 Yılı Çalışma Programı
2017_calisma_programi.pdf
2016_calisma_programi.pdf
2015_calisma_programi.pdf
2014_calisma_programi.pdf
2013_calisma_programi.pdf
2012_calisma_programi.pdf
2011_calisma_programi.pdf
2010_calisma_programi.pdf
2009_calisma_programi.pdf