Loading...

Temel Değerlerimiz

Kişiler:

1-Saygınlık ve Güven

2-İnsan Odaklılık

Süreçler:

3-Kapsayıcılık

4-Hesap Verebilirlik

5-Saydamlık

6-Sonuç Odaklılık

7-Yenilikçilik

Performans:

8-Etkinlik

9-Verimlilik

10-Sürdürülebilirlik