Loading...

Üst Ölçekli Planlar-Programlar

 

On Birinci Kalkınma Planı
on_birinci_kalkinma-plani_2019-2023.pdf
GAP Stratejik Plan
1-stratejik-plan-20192023.pdf
İş Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporu
isyatirimortamininiyilestirilmesiozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyon Raporu
isgucupiyasasi_ve_gencistihdamiozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Tekstil Deri Hazır Giyim Çalışma Grubu Raporu
tekstil-deri-hazirgiyimcalismagruburaporu.pdf
Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyon Raporu
kadininkalkinmadakiroluozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu
turizmozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyon Raporu
tarim_ve_gidadarekabetciuretimozelihtisaskomisyonuraporu.pdf
Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyon Raporu
tarimda-toprak-ve-suyun-surdurulebilir-kullanimi-ozel-ihtisas-komisyonu-raporu.pdf
Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyon Raporu
sukaynaklariyonetimi_ve_guvenligiozelihtisaskomisyonuraporu.pdf