Loading...
Haber Galerisi
Mardin Hububat ve Gıda Altyapısının Geliştirilmesi Projesine 25 Milyon TL Destek 21 Şubat 2024 | 16:16

Ajansımız ile Kızıltepe Ticaret Borsası arasında “Mardin Hububat ve Gıda Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” nin sözleşmesi imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” kapsamında yürütülen proje, Ajansımız tarafından bugüne kadar en yüksek mali destek sağlanan proje olma özelliği taşımaktadır.

Sözleşmesi Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin ile Ajans Genel Sekreterimiz Aykut Aniç tarafından imzalanan projenin toplam bütçesi 30 Milyon TL olup, program kapsamında Ajansımız tarafından %83 oranında 25 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

Hayata geçirilecek olan proje ile birlikte, yetkili sınıflandırıcı ve modern gıda/hububat analiz laboratuvarı, bütünleşik taşıyıcı sistemle elektronik müzayede salonu kurulacaktır. Tam teşekküllü borsa sistemine geçilerek ürünün kalitesi bazında daha yüksek katma değerle satışına olanak sağlanacaktır. Benzer şekilde gıda üreticilerinin ve tüccarların da kaliteli ürüne erişimi artırılacaktır.

Tesis sayesinde Mardin iline gıda analiz laboratuvarı altyapısı kurularak analizlerin daha hızlı ve uzun mesafelerden kaynaklanan kayıplar olmadan gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı uygulanacaktır.

Proje ile tarımsal üretim değer zinciri geliştirilerek, verimsizlikler önlenecek ve ilin tarımsal üretim katma değer seviyesi yükseltilecektir. Yerel gıda üreticilerinin kalite kontrolü yapılmış ürünler kullanması desteklenecek ve ürünlerin kalite fiyat dengesi kurulacaktır.