“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Batman OSB Enerji Altyapısının İyileştirilmesi Projesi Yapım İşi İhale İlanı
Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ajansımızın “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sağlanan mali destek ile Batman OSB’de, “Batman Organize Sanayi Bölgesi Enerji Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1 Beşiri / BATMAN adresinden veya www.batmanosb.org.tr ve aşağıdaki link bağlantısından temin edilebilir.

Son Teklif Teslimi
Tarih: 04.04.2019
Saat: 10.00

Teklifler aynı tarih, saat ve adreste yapılacak oturumda açılacaktır.

Bilgi için İletişim Bilgileri:
Tel: 0488 214 64 25
E-posta: batman.osb72@gmail.com

Gerekli ek bilgi ve açıklamalar; www.batmanosb.org.tr ile Ajansımızın internet sitesinde yayınlanacaktır.

İhale Dosyası için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"