Loading...

Temel Değer ve Politika

Akılcılık
Güvenilirlik
Hesapverebilirlik
Şeffaflık
Bölgesel Değerlere Saygı
Sosyal Paydaşlık ve Sosyal İçerme
Politikalarımız
  • İnsan Odaklılık
  • Katılımcılık ve yönetişim
  • Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi
  • Rekabet ikliminin geliştirilmesi
  • Uzman ve nitelikli insan kaynağı ile çalışma
  • Çalışan memnuniyeti
  • Bilimsel bilgi ile bilginin yönetimi ve paylaşılması