Loading...

Ajans Brifingi

25 Ocak 2006’da 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş, 8 Şubat 2006 tarihinde 26074 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2008/14306 sayılı kararnamesi 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış ve Mardin ili merkez olmak üzere TRC3 Düzey 2 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kurulmuştur.

Ekim 2009’da Genel Sekreterlik olarak Mardin’de; Mayıs 2010’da Yatırım Destek Ofisleri olarak TRC3 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) aktif olarak faaliyetlerine başlayan ve yıllık ortalama 40 Milyon TL bütçeyi yöneten DİKA’da 1 Genel Sekreter, 26 Uzman, 3 Destek personeli görev yapmaktadır.

DİKA TRC3 Bölgesi’nde 2019 Yılı sonunda On yıllık süreçte 17 farklı mali destek programı düzenlemiş, 965 adet proje başvurusu almış, toplam bütçesi 265 Milyon ₺’yi bulan 331 adet proje desteklemiştir. Bu projeler Ajans mali kaynağından 169 Milyon 740 Bin ₺ ile desteklenmiştir. Ayrıca Teknik Destek Faaliyeti kapsamında 276 adet eğitim hizmetine 1 Milyon 610 Bin ₺ destek sağladı.

15 15
Mali DestekProgramı
965 965
ProjeBaşvurusu
331 331
DesteklenenProje
169.740.000 169.740.000
Ajans Mali KaynağıDesteği
276 276
Eğitim HizmetineDestek