Loading...

Uygulama aşamasına devam edilen projemizde küçük ölçekli inşaat işi için bütçe bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ihalede, en avantajlı teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Ancak en avantajlı teklif, proje bütçemizin çok altında kalmaktadır. Arada kalan tasarruf miktarı ile kurumumuzun bazı ihtiyaçlarını gidermemiz mümkün mü?

 

Lütfen ilgili satın alımın detaylarıyla ilgili izleme uzmanınızla görüşünüz. İzleme uzmanınız konu ile ilgili değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. Ancak hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve proje ile ilgisi olamayan yeni bütçe kalemlerinin projeye eklenmesi mümkün değildir ve bu şekilde yapılan talepler Proje Faaliyetleri Destekleme Yönetmeliği’ne göre reddedilir.