Loading...

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a tâbi olan kamu kurumuyuz. İlgili usul ve esaslara istinaden tevkifat, damga vergisi ve diğer vergileri proje özel hesabından ödemekte güçlük çekiyoruz. Bu ödemeleri kurumsal hesabımızdan yaparsak, Ajansınız açısından bir sorun teşkil eder mi?

Anılan usul ve esaslarda da belirtildiği üzere Kalkınma Ajansları projelerinde her türlü proje  harcaması için özel hesabın kullanımı zorunludur. Özel hesap kullanılmadığı tespit edilen harcamalarda, harcamaya konu tutar Ajansımızca uygun olmayan maliyet olarak nitelendirilecektir ve yararlanıcıya ödenmeyecektir.