Loading...

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve fiili süresi sona eren projemiz için yaptırdığımız atölye, kurumumuz bünyesinde aktif şekilde kullanılamıyor. Daha fazla hedef kitlesine ve personele sahip başka bir kamu kurumuna devretmemiz mümkün müdür?

Lütfen Ajansımızdan yazılı bir cevap almadan hiçbir devir işlemi yapmayınız. Süreci net bir şekilde anlattığınız resmi yazı ile Ajansa başvuruda bulununuz. Ajansımız tarafından yazılı talebiniz, gerekçeleriniz ve destekleyici belgeleriniz incelenecek, sonrasına tarafınıza yazılı olarak yönlendirmelerde bulunulacaktır. Yazılı cevabı alıncaya kadar ilgili atölyeyi projede belirtilen şekliyle kullanmaya devam etmeniz gerekmektedir.