Loading...

Projemiz kapsamında bazı bütçe kalemlerinde öngörmüş olduğumuz bedellerde istikrarsız kur dalgalanmalarından dolayı olağanüstü artış olmuştur, bu artışı diğer bütçe kalemlerinden kullanabilir miyiz?

Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, toplam proje bütçesinin %5 veya altında olduğu değişiklikleri yapılacak değişikliğin gerekçeleri ile birlikte projenin genel amacını değiştirmeyecek ve diğer başvuruların eşitliğine zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat ederek yapabilirsiniz. Fakat herhangi bir bütçe kaleminin tamamının yapılmasından vazgeçilerek aktarımının başka bütçe kalemine sağlanması uygun değerlendirilmemektedir. Çünkü değişiklikler yapılırken proje yazım aşamasında belirlenmiş olan hedef kitle, nihai yararlanıcı, uygulama yeri, performans göstergesi vb. kriterlere de ulaşılması gerekmektedir.