Loading...

Projemiz kapsamında Ajans usullerine göre ihale düzenlememiz gerektiği söylendi, ihale sürecini anlatabilir misiniz?

İhale süreci, hazırlık, duyuru, tekliflerin alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamalarından meydana gelmektedir. Hazırlık aşamasında yararlanıcı yapılacak işi ayrıntıları ile açıklayan bir teknik şartname ve Ajans web sitesinde ve satın alma rehberinde bulunan teklif dosyasını hazırlar. Duyuru aşamasında yararlanıcı 450.806 + KDV’ye kadar olan alımlarda YEREL, bu rakamın üzerinde olan alımlarda ise ULUSAL basına en az 21 gün önce ilan edilmek üzere duyuru yapar. Ayrıca yararlanıcı, bu ilanı ihale gününe kadar Ajansın web sitesinde ve kendi web sitesinde ihale dosyası indirilerek incelenebilecek ve an az 21 gün kalacak şekilde yayınlar. Teklif aşamasında değerlendirme komitesi kurularak teklifler toplanır. İsteklilere ihale dosyası teslim belgesi ve teklif alındı belgeleri verilir. Tekliflerin değerlendirilmesi ise ihale günü ve saatinde dosyaların açılmaya başlamasıyla ve teknik ve mali değerlendirmeler yapılarak tamamlanır.