Loading...

Projemiz kapsamında satın aldığımız makinemizi, daha iyi niteliklerdeki makine alacağımız için devretmemiz veya başka bir firmaya vermemiz mümkün müdür?

Proje kapsamında alınan makinelerin firmanız demirbaşından çıkarılması için, projenizin fiili bitiş tarihi önemlidir. Projenizin bitiş tarihinden itibaren 3 yıl geçmemişse ilgili makine ve ekipmanları firmanız demirbaşında bulundurmak ve aktif olarak kullanmak durumundasınız. Aksi tespit edilen durumlarda Ajansımız Proje Faaliyetlerini Destekleme Yönetmeliği kapsamında destek tutarının 3 katı oranında cezaî müeyyide uygulanacaktır.