Loading...

Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı

Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı’nın genel amacı;

- TRC3 Bölgesi’nde kırsal alanda, geri kalmış dağlık alt bölgelerde uzun vadede katma değeri yüksek, rekabetçi bir tarımsal üretim yapısının oluşturulması suretiyle çiftçilerin gelir düzeyinin artırılarak Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Bu Ortak Mali Destek Programı için belirlenen özel amaç ise;

- Kırsal dağlık alanlarda yöreye uygun kapama meyve bahçelerinin tesis edilmesi suretiyle katma değeri görece yüksek ürünlerin yaygınlaştırılmasıdır.

Program Uygulama Kılavuzu