Loading...

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı;
TRC3 Bölgesi’nin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip “hedef sektörlerde”1 üretim ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın özel amacı ise;
Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında belirlenen sektörlere aşağıda yer alan program öncelikleri çerçevesinde katkıda bulunmaktır.
Program öncelikleri:
- İstihdamın ve işgücü niteliklerinin artırılması
- Ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması
- Markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
- Mevcut kapasitenin ve/veya kapasite kullanım oranının artırılması
- Üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması
- İhracata dayalı üretimin desteklenerek ihracatın geliştirilmesi
- İlgili alandaki ulusal/uluslararası standartların sağlanması

Program Rehberi