Loading...

Sektörel Gelişme Mali Destek Programı

Bu Mali Destek Programının genel amacı;
Bölgenin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip “hedef sektörlerde”
elde edilecek yapısal iyileşmelere katkı sağlayarak bu sektörleri bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma getirmek ve bölgenin rekabet
gücünü artırmaktır.

Özel amacı ise;
Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında belirlenen sektörlerde;
• İstihdamın ve işgücü niteliklerinin artırılmasına,
• Ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına,
• Markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına,
• Mevcut kapasitenin ve/veya kapasite kullanım oranının artırılmasına,
• Üretim aşamasında güncel teknolojilerin ve otomasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına,
• İhracata dayalı üretimin desteklenerek ihracatın geliştirilmesine,
• İlgili alandaki ulusal/uluslararası standartların sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Program Rehberi