Loading...

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı İhale İlanı Duyurusu

24 Aylık 6 Adet Şoför Dâhil Araç Kiralama Hizmet Alımı işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale
edilecektir.

1-İdarenin (T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı) 
Adresi : Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin
               Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070
               Pamukkale/Denizli

Telefon ve faks numarası : Tel: 0.258.371 88 44 Fax: 0.258.371 88 47

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :www.geka.gov.tr

2- İhale konusu işin;
Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, Şoför ile Birlikte Araç Kiralama
                                           Hizmeti, 6 adet,

Süresi : 24 ay (İşe başlama tarihi 01.03.2021, işin bitiş tarihi 28.02.2023)

3-İhalenin Yapılacağı yer  : T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli
                                                 Hizmet Binası / DENİZLİ

Tarihi ve saati : 16.02.2021, 11:00

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif
mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.
İhale dokümanı Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2
20070 Pamukkale/Denizli Güney Ege Kalkınma Ajansı adresinden ve www.geka.gov.tr adresinden
bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını
İdari şartnamede belirtilen şekilde satın alması zorunludur.
Detaylı bilgiye www.geka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.