Loading...
Siirt’te Organik Bal Ajansımız Tarafından Masaya Yatırıldı 17 Temmuz 2017 | 00:00
GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin “Organik Tarım Küme Projesi” kapsamında Ajansımız tarafından Siirt’te organize edilen organik bal toplantısına GAP BKİ, Siirt TSO, Siirt Üniversitesi, Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği ile Siirt Bal Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (GAP BKİ) “Organik Tarım Küme Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir. Projenin amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal potansiyelleri değerlendirmek, organik gıda ve organik tekstil sektörlerinin teknik, fiziki ve kurumsal altyapılarını küme geliştirme çalışmaları ile geliştirmek ve bu sektörlerin daha rekabetçi bir konuma gelmelerini sağlamaktır. Bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım sektörünün ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılması, üst ölçekte Bölge’nin sürdürülebilir bir biçimde, sosyal eşitlik ilkesine paralel olarak kalkınmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Toplantıda konuşan Ajansımızın Siirt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdal Özçelik Ajans’ın şimdiye kadar tarım ve hayvancılık ile ilgili birçok mali ve teknik destek faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Bölgedeki Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlükleri ile 10 Milyon TL bütçeli “Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve GAP ile 3,5 Milyon TL bütçeli “Organik Tarım Değer Zinciri” destek programlarının yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca üreticilere ve çiftçilere teknik destek faaliyetleri kapsamında eğitimler verildiğini kaydetti. Özçelik, Siirt’in kalkınma parametreleri içinde tarım, hayvancılık, inanç ve doğa turizmi ile mevcut yerel ürünlerin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Siirt fıstığı, bal gibi ürünlerin markalaşması için çalışmalar yürütülerek pazarlanması noktasında yeni arayışlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ayrıca toplantıda organik balın üretimi, üreticilerin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve daha iyi pazarlanabilme yöntemlerinin görüşüldüğünü dile getiren Özçelik, balın Siirt için çok önemli bir değer olduğunun altını çizdi.

Söz konusu toplantıda tüm katılımcılar tarafından Siirt’te organik arı yetiştiriciliğinin mevcut durumu, sorunları, pazar şartları ve ihtiyaçları tartışılarak yeni proje fikirleri geliştirildi. Arı yetiştiricilerine ve bal üreticilerine verilebilecek destekler ile pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesinin yolları hakkında katılımcılar tarafından fikir ve öneriler sunuldu.

Toplantı sonrasında Ajansımızın 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, Siirt Üniversitesi tarafından kurulmakta olan Bal Analiz Laboratuvarı yerinde görüldü.