Loading...
Duyuru Galerisi
2022 Yılı RİGE Programı Proje Teklif Çağrısı İlanı Uzatıldı 22 Nisan 2022 | 15:44

Dicle Kalkınma Ajansı, 2022 yılı mali destek programları çerçevesinde kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak “Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Destek Programı” kapsamında toplamda 15 Milyon TL tutarında mali destek programı ilanına çıkmıştır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 21.07.2022 saat 23:59 olarak uzatılmıştır. Aracı kuruma yapılacak olan Kredi Uygunluk Belgesi başvurularının son tarihi 23.06.2022’dir.

Programların başvuru rehberlerine ve diğer ilgili dokümanlara Ajans internet sitesinden (www.dika.org.tr) ulaşılabilir.  Program detayları aşağıda yer almaktadır.

2022 Yılı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Destek Programı (TRC3/22/RİGE)

Program Bütçesi: 15.000.000

Asgari proje bütçesi: 250.000 TL

Azami proje bütçesi: 2.000.000 TL

Destek Oranları: Destek kapsamında 24 ay vadeli, 3 ay geri ödemesiz ve sonrasında üçer aylık dönemlerle geri ödemeli kredi tutarı karşılığında ödenmesi beklenen finansman giderinin tamamı (%100) Ajans tarafından karşılanacaktır.

Programın Uygulanacağı İller: Program, TRC3 Bölgesi’nin (Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt) tümünü kapsamaktadır.

Programın Genel Amacı: Bölgede girişimciliğin geliştirilmesi ile işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması suretiyle bölgesel rekabet ikliminin iyileştirilmesine katkı sağlanması

Programın Özel Amacı: Programın özel amacı; istihdamın ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması için gerekli fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, işletmelerde üretim ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ile ihracatın ve turizm gelirlerinin artırılmasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

TRC3 Bölgesi’nde (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) faaliyet gösteren kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler Başvuru Sahibi olabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Destekleyici Belgeler için tıklayınız.