Loading...

Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı
Programın genel amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Özel Amacı ve Öncelikleri
Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi için teknik destek verilmesi
Öncelik 1. Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması
Öncelik 2. Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 3. Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi
Öncelik 4. Mardin bulgurunun markalaştırılması
Öncelik 5. Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması
Öncelik 6. Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Özel Amaç 2. İstihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi ve yaygınlaştırılması için teknik destek verilmesi
Öncelik 1. Bölgede hazır giyim yatırımlarının artırılması
Öncelik 2. Büyük ölçekli istihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi

Özel Amaç 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere teknik destek verilmesi

Program Rehberi