Loading...

Teknik Destek Programı

Programın Amacı
Programın amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri
Öncelik 1. Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması
Öncelik 2. Yatırım ortamı ve işgücü niteliğinin iyileştirilmesi
Öncelik 3. Kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 

Program Rehberi