Loading...

Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Genel Amacı:
Şırnak Merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçe merkezlerinde kentsel üstyapı ve ortak yaşam alanlarının geliştirilerek kent merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Programın Özel Amaçları:
1.Kent estetiğinin geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması
2.Ortak yaşam alanlarının desteklenmesiyle kentlerde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Kent estetiğinin geliştirilmesiyle kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan hizmetlerin geliştirilmesi
Öncelik 2: Ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılması ve mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesi

Program Rehberi