Loading...

Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Genel Amacı:
Turistik, sinai ve ticari yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla Bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları:
1. Bölgenin ticaret ve sanayi alanlarının altyapısının iyileştirilerek rekabetçiliğinin artırılması
2. Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilerek rekabet edebilir düzeye getirilmesi
3. TRC3 Bölgesinin işgücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitimin Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla güçlendirilmesi
Programın Öncelikleri:
1. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) ve müşterek ticaret alanlarında* faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücüne katkı sağlayacak altyapı** desteğinin sağlanması.
UYARI:
* İş hanları, pasajlar, AVM’ler, vb. kapsam dışıdır.
** Salt bina yapımı/kaldırım yapımı/istinat-ihata duvarı yapımı vb. den oluşan projeler ile bina alımı, arazi alımı ve tesviyesi, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, doğalgaz altyapısı vb. çalışmalar uygun değildir.
2. Bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi.
3. Mesleki Eğitim Merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.

Program Rehberi