Loading...

Ekonomik Altyapının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın Genel Amacı:
Turistik, sinai, ticari ve kırsal ortamlardaki yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla bölgenin rekabet gücünün artırılması.
Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Organize Sanayi Bölgelerinde ve Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücüne katkı sağlayacak (arazi alımı ve tesviyesi haricindeki) altyapı ve (peyzaj ve sosyal donatı projeleri haricinde) üst yapı desteğinin sağlanması,
Öncelik 2: Bölgede üretilen tarımsal ürünlerinden elde edilen katma değerin artırılması ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 3: Bölgenin turizmde rekabet gücünü artırmaya yönelik turizm altyapısı projelerinin desteklenmesi

Program Rehberi