Loading...

Kentsel ve Çevresel Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

KENTSEL VE ÇEVRESEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Genel Amacı:
Kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi yoluyla Bölgenin yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasıdır.

Programın Özel Amacı:
Kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevresel altyapının oluşturulması ve /veya iyileştirilmesidir.

Programın Öncelikleri:
1.İçme-kullanma suyu, atıksu ve katı atık yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
2.Kentsel yaşam koşullarının ve sosyal alanların iyileştirilmesine yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeşil alanların oluşturulması

Program Rehberi