Loading...

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı’nın genel amacı ekonomik durumun içsel potansiyel temelinde iyileştirilmesi ekseninde kırsal alanda verimlilik, ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin organizasyon becerilerini geliştirme faaliyetlerinin altyapısının iyileştirilmesidir.
Programın özel amacı Siirt ve Şırnak illerindeki kırsal alanlarda basınçlı sulama sistemi altyapısının geliştirilmesidir.

Program Rehberi