Loading...

Sektörel Gelişme Mali Destek Programı

Sektörel Gelişme Mali Destek Programı’nın genel amacı;
TRC3 Bölgesi’nde yüksek katma değerli bir üretim altyapısı oluşturmak suretiyle bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.
Bu mali destek programı, uzun vadede katma değeri yüksek, rekabetçi bir üretim yapısının oluşturulması hedefine yönelik olarak belirlenen özel amaçlar ise;
- Bölgede mevcut sanayi alanlarını geliştirilmesi, bölgenin maden ve yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanılması, tarım ve turizm sektörlerinin üretim zincirini destekleyecek şekilde geliştirilmesi,
- Bölgede girişimciliğin tetiklenmesi ve işletmelerin tanıtım, markalaşma ve pazarlama kapasitelerini artırmaları yoluyla dış pazarlara açılmalarına katkı sağlanması,
- Bölgede kayıtlı işgücünün oluşturulması yoluyla istihdam yapısının güçlendirilmesidir.

Program kapsamı aşağıdaki alanlarda sunulacak projeler ile sınırlıdır:
1. Üretim ve hizmet kapasitesinin artırılması,
2. Ürün ve hizmet çeşitlendirilmesi
3. Yeni ürün ve hizmet üretilmesi.
4. Markalaşma ve kalite sertifikasyonu.

Program Rehberi