Loading...

Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programı

  • Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programının genel amacı ekonomik durumun içsel potansiyel temelinde iyileştirilmesi ekseninde kırsal alanda çeşitlendirme ve etkinleştirme faaliyetlerinin altyapısının kurulmasıdır.
  • Programın özel amacı Siirt ve Şırnak illerindeki kırsal alanlarda basınçlı sulama sistemi altyapısını geliştirmektir.
Program Rehberi