Loading...

Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanlarının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Programın genel amacı, Bölge’deki ortak üretim ve ticaret alanlarının cazip yatırım alanlarına dönüşmesine katkıda bulunmaktır.
TRC3 Bölge Planı çerçevesinde belirlenen özel amaç; Müşterek sanayi ve ticaret alanları ile ihtisas bölgelerinin fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesidir.

Bu program kapsamında tanımlanan Müşterek sanayi ve ticaret alanları ile ihtisas bölgeleri ifadesi;
• Organize Sanayi Bölgelerini,
• Küçük Sanayi Sitelerini,
• Belli bir sektörün yoğunlaştığı ortak üretim alanlarını (tekstilkent, mobilyacılar sitesi vb.),
• Toptancı hallerini,
• Hububatçılar sitelerini

kapsamaktadır.

Program Rehberi