Loading...

Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Programın genel amacı, TRC3 Bölgesi’ndeki ortak yaşam alanlarını geliştirerek Bölge kentlerinin, turizm altyapısını sürdürülebilir bir anlayışla iyileştirmek ve Bölge’nin yaşanabilirlik düzeyini artırarak Bölgedeki işgücünün sürekliliğinin sağlanmasına ve işgücü kapasitesinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Bu genel amaç kapsamında belirlenen özel amaçlar aşağıdaki gibidir:

Özel Amaç 1-

Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi.

Özel Amaç 2-

Ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılması, mevcut alanların altyapılarının geliştirilmesi.

Özel Amaç 3-

Turistik potansiyeli olan ve bölge turizminde öne çıkan alanların, altyapı ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi.

 

Program Rehberi