Loading...

Teknik Destek Programı

DİKA tarafından sağlanacak Teknik Desteğin genel amacı; TRC3 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Ajans tarafından sağlanacak Teknik Desteğin özel amaçları;
1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
2. Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
4. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasıdır.

Program Rehberi