Loading...

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

Programın genel amacı, bölgedeki ortak üretim ve yaşam alanlarında fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerini gidererek kentlerin yaşanabilirliğini artırmaktır.

Özel Amaç 1: Müşterek sanayi ve ticaret alanlarının ve ihtisas bölgelerinin altyapılarının geliştirilmesi.

Özel Amaç 2: Programın genel amacı, bölgedeki ortak üretim ve yaşam alanlarında fiziki ve sosyal altyapı eksikliklerini gidererek kentlerin yaşanabilirliğini artırmaktır.

Özel Amaç 3: Açık alanlarda ortak kullanıma yönelik sosyal altyapı eksiklerinin giderilmesi.

Program Rehberi