Loading...
Haber Galerisi
Yenilenebilir Enerji Çalıştayı Programı 27 Şubat 2021 | 22:03

Ajansımız işbirliği ile Artuklu Üniversitesinin düzenleyeceği uluslararası katılımlı “Yenilenebilir Enerji Çalıştayı” 1-3 Mart tarihlerinde çevrimiçi  olarak gerçekleştirilecektir.  

Çalıştay açılış oturumuna, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış YENİÇERİ ile Ajans Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet ALANLI  da katılım sağlayacaklardır.

2020-2021 yılı “Kaynak Verimliliği” teması özelinde “Kaynak Verimliliği ve Uygulamaları” panelinin yer alacağı programda, sanayi, tarım, kentsel altyapı uygulamaları gibi farklı boyutlarıyla verimlilik teması uzmanlarca kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

Çevrimiçi olarak yapılacak çalıştaya ilgililer Mardin Artuklu Üniversitesi youtube kanalından (https://www.youtube.com/mauniv) katılabilecekler.

Çalıştayın ikinci gün sekizinci oturumunda, Bakanlığımızın 2020-2021 yılı için belirlemiş olduğu “Kaynak Verimliliği” teması kapsamında Artuklu Üniversitesinin düzenleyeceği uluslararası katılımlı “Yenilenebilir Enerji Çalıştayı(1-3 Mart)” programında Ajansımız adına Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörümüz Sayın Fatih AKGÜL  moderatörlüğünde  “Kaynak Verimliliği ve Uygulamaları” adında çevrimiçi oturum/panel düzenlenecektir.

Çalıştay Programı

Konuşmacılar, Konular ve İçerikler  

1. Gün

ACILIŞ OTURUM :

Tarih : 01.03.2021 | Saat: 10:00-11:15

 • Dr. Nesrin İLGİN BEYAZIT | Mardin Artuklu Üniversitesi Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Ahmet ALANLI |DİKADicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
 • İbrahim Halil KIRŞAN | TOBB Maden Meclisi Başkanı
 • Barış YENİÇERİ |KAGM| T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü
 • Abdülkadir TUTAŞİ | Artuklu Belediyesi Başkanı
 • Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
 • Mahmut DEMİRTAŞ | Mardin Valisi

I. OTURUM: Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Ulusal Enerji Arzında Yenilenebilir Enerjinin Rolü; Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Potansiyeli - 1

Tarih : 01.03.2021 | Saat: 11:30:-12:45

Moderatör : Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Kutay KALELİ | GÜNDER | Uluslararası Güneş Enerji Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ebru ARICI |TÜREB | Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Sekreteri
 • Ufuk ŞENTÜRK | JESDER | Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı
 • Altan DENİZSEL |BİYOGAZ| Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sedat AKAR |BİYOENERJİ| Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR |EUROSOLAR TÜRKİYE| Yenilenebilir Enerji Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

II. OTURUM: Kırsal Alanda Yenilenebilir Enerjinin Sürdürülebilirliği

Tarih : 01.03.2021 | Saat: 13:15-14:30

Moderatör : Dr. Nusret MUTLU, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı       

 • Dr. Mehmet BULUT | EUAŞ Genel Müdürlük Müşavir Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminde Türkiye ve AB Karşılaştırması
 • Süleyman İLHAN | TEİAŞ Emekli Bölge Müdürü |GAP Ekseninde Elektrik Sisteminin Bölge Kalkınmasına Etkisi
 • Nedim TÜZÜN | DEDAŞ Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Kırsalda Dağıtım Şebekelerinin Yenilenebilir Enerji Kullanımı Açısından Önemi, İstihdam ve Kalkınmaya Etkisi
 • Doç. Dr.  Remzi EKİNCİ | Dicle Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji

III. OTURUM: Güç Sistemlerinde Şebeke Entegrasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri

Tarih : 01.03.2021 | Saat: 15:00-16:30

Moderatör : Dr. Mehmet Rıda TÜR | Batman Üniversitesi|

 • Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL | Batman Üniversitesi Akıllı Şebekelerde Dağıtık Enerji Sistemleri ve Entegrasyon Problemleri
 • İbrahim Halil ÇALTEKİN,| DEDAŞ | Dicle Elektrik A.Ş., Güneş Enerji Sistemleri Gelişimi ve Güç Sistemine Etkisi
 • Doç. Dr. Bİlal GÜMÜŞ, | Dicle Üniversitesi Mikro Şebekelerin Güç Kalitesi, Güvenirliliği ve Enerji Depolama Sistemleri
 • Dr. Yunus FURUNCU, | SETA | Enerji Birimi Koordinatörü, Güç Sistemlerinde Enerji Kalite Problemleri

IV. OTURUM: Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği: Akıllı Şebekeler, İnsan Merkezli Enerji Planlaması ve Yönetimi

Tarih : 01.03.2021 | Saat: 16:45-18:15

Moderatör : Prof. Dr. Azmi AKTACİR |Harran Üniversitesi| GAP YENEV Müdürü

 • Naci IŞIKLI |EYODER|  Katılımcı, Eyoder Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Genel Sekreteri
 • Arif KÜNAR |VENESCO| Venesco Bina Enerji Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.
 • Dr. Reyyan Kavak YÜRÜK | Mardin Artuklu Üniversitesi | Enerji Verimliliği ve Yönetimi için Dijital Çözümler
 • Öğr. Gör. Mehmet Akif İLKAN | GAPYENEV| Harran Üniversitesi GAPYENEV Enerji Uzmanı, 

V. OTURUM: Yenilenebilir Enerjide bilimsel Gelişmeler

Tarih : 01.03.2021 | Saat: 18:30-19:45

Moderatör : Prof. Dr. Hüsamettin BULUT | Harran Üniversitesi |

 • Dr. Nurten ŞAHAN| Çukurova Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Enerji Depolama
 • Dr. Hasan CANGİ  | HASCAN Mühendislik A.Ş. I Gıda ve Güneş Enerji
 • Dr. Serap Toprak DÖŞLÜ | Mardin Artuklu Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Çalışmalarında Katalizörler

VI. SESSION: Scientific Developments in Renewable Energy

Date: 01.03.2021 | Time: 20:00-21:15

Moderator : Dr. Abdulfetah Abdela SHOBOLE, | İstanbul Sabahattin Zaim University |

 • Prof. Dr. Ebrahim FOULADVAND | University of Zanjan | Report On Iran Activities In Concentrated Solar Power
 • Dr. José-Andres Gómez-ROMERO | Cfe Corporate | Hydroelectric Projects
 • Dr. Mohammed WADI | İstanbul Sabahattin Zaim University | Smart Grids, Reliability Of Power Systems
 • Dr. Samet ÖZTÜRK | Bursa Technical University | Offshore, Wind Energy: Case Studies
 • Dr. Sunil KUMAR | Bit Sindri Dhanbad Jharkhand | Solar Energy

2. Gün


VII. OTURUM: Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Ulusal Enerji Arzında Yenilenebilir Enerjinin Rolü; Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Potansiyeli-2

Tarih : 02.03.2021 | Saat: 09:30-10:45

Moderatör : Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR |Beykent Üniversitesi  /  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

 • Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrojenin Türkiye Enerji Stratejisindeki Yeri
 • Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZÇELİK |IEEE| IEEE Türkiye Güç Elektroniği Topluluğu Başkanı (IEEE PELS Turkey Section Chair)
 • Ahmet ALANLI  |DİKA| DİKA Genel Sekreteri, Yenilenebilir Enerjide Bir Finansman Kaynağı Modeli Olarak Sukuk
 • Elif Ferdal KARAKAŞ Jeotermal Derneği Kordinatörü ve Onursal Üyesi
 • Dr. Abdulfetah Abdela SHOBOLE | İstanbul Zaim Üniversitesi |

VIII. OTURUM: Kaynak Verimliliği ve Uygulamaları

Tarih : 02.03.2021 | Saat: 11:00-12:15

 Moderatör : Fatih AKGÜL |DİKA| Dicle Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

 • Uzm. Fatma ÇİL |Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı| Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımı
 • Yük. Müh. Yılmaz DAĞTEKİN |GAPBKİ|  GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi
 • Yük. Müh. Ümran ATAY |GAPTAEM| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölüm Başkanı, Tarımsal Üretim ve Sulama Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Uzm. Berk OĞUZ |DİKA| Dicle Kalkınma Ajansı, Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde "Verimlilik"
 • Uzm. Murat DOĞRU |MARSU| Mardin Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü, Sürdürülebilir Şehir Altyapı Sistemleri ve Su Yönetimi Planlaması

IX OTURUM:  21. Yüzyılda Rüzgar Enerjisinin Hayatımıza Getireceği Yenilikler 

Tarih : 02.03.2021 | Saat: 13:00-14:15

Moderatör : İskender KÖKEY | TÜREB | TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi 

 • Sezen FİDAN | ARİ-ES | Kurucu Ortağı
 • Emrah BİLGİN | DNV-GL | Yönetici
 • İskender KÖKEY | TÜREB | TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi 

X. OTURUM: Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Tarih : 02.03.2021 | Saat: 14:30-15:45

Moderatör : Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi |

 • Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi |, Seracılıkta Jeotermal Enerji Kullanımı
 • Doç. Dr. Cengiz KARACA | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi| Tarımsal Biyokütleden Biyoyakıt Üretimi 
 • Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi|, Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımı 
 • Yük. Müh. Ümran ATAY |GAPTAEM| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölüm Başkanı, Güneş Pilli Sulama Sistemli Pilot Projeler

XI. OTURUM Yerel Dinamikler

Tarih : 02.03.2021 | Saat:  16:00-17:30

Moderatör : Erdal Çelik |TKDK|  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

 • Bilal VURAL |MBB| Mardin Büyükşehir Belediyesi İç Denetçisi
 • Abdulselam ER |MBB| Mardin Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı
 • Servet SAYGIN |MARSU| Plan Proje Daire Başkanlığı
 • Sorgül AYTEK AVŞAR |TMMOB - EMO| Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı
 • Nasır DUYAN |OSB| Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
 • Mehmet Emin TÜMÜR |TMMOB - MMO| Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı
 • Şerif ÖTER |Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı|

XII. OTURUM Yenilenebilir Enerjide İş Dünyası - 1

Tarih : 02.03.2021 | Saat:  18:00-19:30

Moderatör : Dr. Tahir ATEŞ | Mardin Artuklu Üniversitesi|

 • Ahmet KAVALCI, Kavalcıoğlu Enerji Danışmanlığı Ltd. Şti.
 • Hasan Coşkun GÜLER|ESRİ Türkiye| Yenilenebilir Enerji Kaynakları için CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
 • Abdullah BAŞ-Biyokütle Elektrik Santrali
 • Mehmet Zeki ALAN |YATIRIMCI| TKDK Desteklemesi

XIII. SESSION Scientific Developments in Renewable Energy

Tarih : 02.03.2021 | Saat: 20:00-21:15

Moderatör : Lect. Ahmet BOZ  |Mardin Artuklu Üniversitesi|

 • Dr. Ivan SANSATOVITA |İstanbul Sabahattin Zaim University|  Renewable energy in the insurance sector.
 • Prof. Dr. Daniel KAMMEN, |University of California| Renewable Energy Sources
 • Dr. Hasan CANGİ |HasCan Engineering Company| Food & Solar Energy
 • Dr. Nidiana Rosado HAU |Tecnologico de Monterrey, Mexico| Prediction of the dynamic stall in vertical axis wind turbines 
 • Tanju DOĞANAY |ChainpactGermany | Photovoltaic System, Case studies
 • Dr. Yunus ÇELİK  |University of Sheffield | Self-starting analysis of the H-type Vertical Axis Wind Turbines

3. Gün


XIV. OTURUM 21. Yüzyılda Hidrojen Enerji Teknolojilerinin Hayatımıza Getireceği Yenilikler"

Tarih : 03.03.2021 | Saat: 09:30:-10:45

Moderatör : Doç. Dr. Reşit YILDIZ |Hidrojen Teknolojileri Derneği|

 • Prof. Dr. İnci EROĞLU|Hidrojen Teknolojileri Derneği| Yenilenebilir Hidrojen Enerji Sistemlerinde Son Gelişmeler
 • Prof. Dr. Kadir AYDIN |Hidrojen Teknolojileri Derneği| Otomotiv Endüstrisinde Hidrojen Kullanımı ve Geleceği,
 • Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ |Hidrojen Teknolojileri Derneği| Geleceğin Enerji Taşıyıcısı Hidrojen: Üretim Yöntemleri - Elektroliz
 • Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ |Hidrojen Teknolojileri Derneği|Hidrojen Depolama Çalışmaları ve Yeni Boyutlar

XV. OTURUM 21. Yüzyılda Jeotermal Enerjinin Hayatımıza Getireceği Yenilikler

Tarih : 03.03.2021 | Saat: 11:30-12:45

Moderatör : İrfan YEŞİLNACAR, Harran Üniversitesi 

 • Cannur Bozkurt, Uluslararası iyi uygulamalar ve mevzuatlar
 • Alper BABA, Dünyada ve Türkiyede jeotermalin durumu ve yenilikçi yönleri
 • Mustafa M. DEMİR, Jeotermal sistemlerde karşılaşılan kabuklaşma ve korozyon problemlerinin minimize edilmesi
 • İbrahim AKKUŞ, Türkiye'de Jeotermal Enerji" Potansiyel, Kulanımlar ve Sorunlar

XVI. OTURUM 21. Yüzyılda Güneş Enerjisinin Hayatımıza Getireceği Yenilikler

Tarih : 03.03.2021 | Saat: 13:15-14:30

Moderatör :  Esen ERKAN-GÜNDER Genel Sekreteri,

 • Doç. Dr. Muhsin MAZMAN |Dinamik Enerji| Enerji Depolamada Son Teknolojiler
 • Esen ERKAN |GÜNDER| Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Genel Sekreteri, Türkiye'de ve Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü
 • Çiğdem BESEN | GTC| FV Güneş Modüllerinde Gelişen Son Teknolojiler
 • Selen İNAL  |TurSEFF| İş Geliştirme Müdürü, Yenilenebilir Enerji Finansmanı ve ESCO Modelleri

XVII. OTURUM Yenilenebilir Enerjide İş Dünyası - 2

Tarih : 03.03.2021 | Saat: 15:00-16:30

Moderatör : Dr. Nesrin İLGİN BEYAZİT |Mardin Artuklu Üniversitesi| 

 • Fatih SARHAN |GTC Güneş Sanayi ve Ticaret| Hücre Üretimi
 • Fatih SARHAN |GTC Güneş Sanayi ve Ticaret| Panel Üretimi
 • CAN TUTAŞI |CCT Enerji San Tic Ltd. Şti.| SolPEG Gmbh (Almanya) Türkiye Ortağı
 • Ayşe ÖZKAN |Solar Enerji Meslek Kursu|

KAPANIŞ OTURUM :

Tarih : 03.03.2021 | Saat: 17:00

 

 • Dr. Nesrin İLGİN BEYAZIT | Mardin Artuklu Üniversitesi Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Abdülkadir TUTAŞİ | Artuklu Belediyesi Başkanı
 • Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü