Loading...
Haber Galerisi
Genç İstihdamının Teşviki Projesi Üçüncü Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısı 28 Ocak 2022 | 15:15

Ajansımız tarafından yürütülen AB projesi olan “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi’nin Üçüncü Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısı” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ve Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Ajansımız tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” projesinin “Üçüncü Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısı” internet üzerinden yapıldı. Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ve Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile konuyla ilgili tüm paydaşların temsilcileri katıldı.

Projenin Üçüncü Operasyon Yönlendirme Komite Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı proje kapsamında yapılan faaliyetleri, tamamlanan eğitimleri anlatarak ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan konuşmasında, Covid salgını ve pandemi koşullarına rağmen proje kapsamında hedeflenen sonuçlara şimdiden büyük oranda erişilmiş olmasından ve tüm tarafların işbirliği içinde çalışmasından mutluluk duyduğunu belirtirken, Sözleşme Makamı olarak ilerleyen dönemde de eğitim, istihdam ve sosyal politika alanında projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak açılış konuşmasında projenin TRC3 Bölgesi’ne yaptığı katkılardan dolayı memnuniyetini iletirken, Siirt Üniversitesi’nin bu sosyal projenin bir parçası olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Üçüncü Operasyon Yönlendirme Komite Toplantısı’nda görüşlerini ifade eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu “00Pandemi dönemi olmasına rağmen bir önceki seneye oranla iş gücüne katılım oranlarının artması ve bölgeye yapılan özel sektör yatırımlarının artması çok önemli. Önümüzdeki günlerde genç işsizliğinin önlenmesi adına üretim ve istihdam açısından güzel gelişmelerin yaşanacağını bugünden görüyoruz, bu anlamda TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi’ni çok anlamı ve önemli buluyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ise konuşmasında, bölgedeki gençlere mesleki ve kişisel beceriler kazandırarak istihdam edilebilirliği artırmayı hedefleyen Projenin tüm bölge tarafından sahiplenmesinin ve yerel koordinasyonunun önemini belirtirken, proje tamamlandıktan sonra da iş birliğinin devam etmesinin ve sonuçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek’ Projesi Üçüncü Operasyon Yönlendirme Komite Toplantısı, Proje Ekip Lideri Cleofe Guardigli’nin gerçekleştirdiği geniş kapsamlı sunumun ardından sona erdi.

 

TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi Hakkında:

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi, bölgedeki genç istihdamını teşvik etmeyi, iş gücü piyasasında talep edilen dijital beceriler ve teknik zanaatkârlık gibi mesleki becerilerle gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve genç girişimcilerin girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Proje aynı zamanda, gençlerin istihdamı için elverişli bir ortam yaratmada önemli bir role sahip olan üniversitelerin kariyer merkezlerini güçlendirmeyi ve İşverenlerin, Sosyal Ortakların ve Yerel Aktörlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyor.