Loading...
Haber Galerisi
TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı İlk Toplantısı Mardin’de Gerçekleştirildi 23 Ağustos 2022 | 16:21

Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’nin 2024-2028 yıllarını kapsayan beş yıllık Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde dört ilde gerçekleştirilecek olan çalıştayların ilki Mardin’de yapıldı.

Mardin’de özel bir otelde gerçekleştirilen TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayına, bu ilimizde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, borsalar, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Planın güncel, dinamik, esnek, sonuç odaklı, diğer planlarla etkileşimli, katılımcı nitelikte olması ve bölgesel, ulusal, uluslararası gelişmeler, eğilimler, fırsatlar, tehditleri göz önünde bulundurması amaçlanmaktadır. 2023 Yılı sonrası dönemi kapsayacak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ile Bölge Planları hazırlık süreci Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış olup TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı önceki dönemlerde olduğu gibi yine Ajansımız tarafından hazırlanacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşüne sunulacaktır. 2022 yılı sonuna kadar hazırlanacak olan bölge planları taslaklarının nihai hâlinin de 2023 yılında tamamlanarak Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması hedeflenmektedir.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı, bu çerçevede, Ajansımız tarafından TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlıklarına başlanmış olduğunu, bölgedeki pek çok paydaşın katılımıyla Bölge Planına Yönelik Çalıştay düzenlediklerini söyledi. Bu çalıştaylarda ildeki aktörlerin sorumlu veya ilgili oldukları alanlarda tespit etmiş oldukları sorun ve fırsatları ortaya koyarak program ve proje temelli fikirlerin olgunlaştırılması amacıyla sektör masaları oluşturduklarını ifade etti. Tema masaları olarak adlandırdıkları bu sektörlerin tarım ve kırsal kalkınma, kültür, turizm, ticaret, hizmet, sanayi, enerji, kentsel gelişme ve altyapı olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Ajansımızın Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Murat Katı tarafından “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlık Çalıştayı” konusunda sunum yaptı. Bölge planına yönelik oluşturulan tema (sektör) masalarının belirlenmesi ve dış paydaş anket çalışması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sektör masaları etrafında bir araya gelen paydaşlar, eğitim, istihdam, sosyal dayanışma, dezavantajlı gruplar, iklim değişikliği, çevre, afet riskleri, ulaşım, altyapı, girişimcilik, yenilik gibi çeşitli alanlarda görüş ve değerlendirmelerde bulunduktan sonra çalıştay toplantıları sona erdi.