Loading...
Haber Galerisi
Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi Bilgilendirme Toplantısı 08 Aralık 2021 | 16:03

Avrupa Birliği desteğiyle, Dünya Bankası'nın yürüteceği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Ajansımızın uygulama ortakları arasında yer aldığı, Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluk Üyelerine Yönelik "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ajansımızın toplantı salonunda yapılan toplantıya Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

Projenin amacı Türkiye’nin hedef bölgelerinde mülteciler ve ev sahibi toplumda kadınların ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmek ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmaktır. Proje, Avrupa Birliği FRIT Mali Yardım fonlarının desteğiyle Dünya Bankası’nın yürütücülüğünde olup; projenin uygulama ortakları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile başta mülteci nüfusunun fazla olduğu yerlerin Kalkınma Ajansları ve belediyelerdir. Hedef topluluklara aşina sivil toplum kuruluşları da (STK) uygulamadaki rolleri yoluyla projeden faydalanacaktır. ESSN faydalanıcılarının sayısının yüksek olduğu illerdeki mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri yer alacak olup, kadın faydalanıcılar üzerinde özellikle odaklanılacaktır.

Projenin uygulanacağı kalkınma ajansları DİKA, Karacadağ, İpekyolu ve Çukurova Kalkınma Ajansları olup ilgili iller ise Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve Mersin’dir.

Hayata geçirilecek olan projeye ilişkin faaliyetlerin üç ana eksende gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Birincisi mülteci ve ev sahibi topluluklarında sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetleri finanse edecektir. Bu bileşenden, kapsamında doğrudan faydalanıcılar sosyal girişimler kapsamında iş kurma desteği hizmetleri ve alt hibe alan kişiler ve istihdam edilen kişiler olacaktır. İkincisi geçim kaynakları ile ilgili tesislerdeki eksiklikleri gidermeyi, mülteci ve ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki kadınların gelir elde etmelerini desteklemeyi ve sosyal girişimler etrafında mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve belediye yetkililerinin katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Üçüncüsü proje yönetimi, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri ile ulusal ve yerel düzeydeki aktörlere yönelik hedefli kapasite oluşturma faaliyetlerini finanse edecek, proje kapsamında ve gelecekte kadınların geçim olanaklarının geliştirilmesini destekleme kapasitelerini güçlendirecektir.

Katılımcıların konuyla ilgili görüş ve önerilerinin alındığı değerlendirme bölümünde yapılan fikir alış verişinin ardından toplantı sona erdi.