Loading...
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ön başvurusu için son tarih: 3 Mart! 24 Şubat 2021 | 13:56

2021 yılında ülke genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin Ajansımız tarafından Bölgemiz genelinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) proje hazırlık süreci başlatılmıştır.
Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın içeriği ile başvuru sürecine ilişkin 18 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da video konferans yoluyla SOGEP bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ajans uzmanlarımızdan Nilüfer Baş ve Sihat Ferat Toktaş moderatörlüğünde yapılan toplantıya TRC3 bölgesi illerinin (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Ajans uzmanlarımız tarafından SOGEP programının öncelikleri ve örnek proje konuları hakkında sunumlar üzerinden katılımcı paydaşlarımıza bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısı paydaşlarımızdan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programına ön başvuru için 3 Mart’a kadar uzatıldı.  Başvuru sahipleri; SOGEP Program ön başvurunun son gününe kadar program ile ilgili her türlü soru ve görüşlerini Ajansımız Program Yönetim Birimine ulaştırabilecekler.

https://www.dika.org.tr/duyuru/sogep-on-basvuru-suresi-uzatildi/119