Loading...
Şırnak’ta “Arı Çiftliği Projesi” Hayata Geçiyor 04 Temmuz 2017 | 10:15
GAP BKİ Başkanlığı ile Ajansımızın ortaklaşa hazırladığı “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” kapsamında Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Ajansımıza sunulan “Organik Arı Çiftliği” projesinin sözleşmesi imzalandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Ajansımızın işbirliği kapsamında ortaklaşa yapılan “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” çerçevesinde Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Ajansımıza sunulan “Organik Arı Çiftliği” projesi başarılı bulunarak sözleşmesi imzalandı. Projenin toplam bütçesi 688 Bin TL olup Ajansımız tarafından % 50 oranında 344 Bin TL hibe desteği sağlanacaktır.

Projenin amacı ve uygulamasından bahseden Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, projenin uygulanması ile birlikte doğal, katkısız ve sağlıklı ürün politikasına uygun olarak Birlik kapsamında organik bal üretimine başlanacağını, ayrıca istihdama yönelik olarak bölgede bulunan işsiz insanlara iş olanağı sağlanacağını kaydetti. Bölgede organik bal üretimi yapan çiftçilere değinen Genel Sekreter “Proje çiftçilerin ekonomik kazanımlarında ve rekabet gücünde artış meydana getirecektir. Böylece bölgeye özgü organik balın bölge dışındaki tüketicilere ulaştırılması sağlanıp, farklı ve yeni pazarlara yayılması başta Şırnak olmak üzere bölgenin tanınmasına da ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

Bu proje ile bölgede üretilen, işlenen organik balın katma değerinin ve kalitesinin arttırılması, sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Şırnak yöresi sahip olduğu coğrafi koşullar bakımından arıcılık faaliyetlerine uygun olduğundan bölgede özellikle Beytüşşebap yöresinde arıcılık yapılmaktadır. Üretilen ballar standartlara uygun bir işleme ve paketlemeye tabi olmadan elde edilerek tüketilmektedir. Bölgeye özgü balı endüstriyelleştirmek ve organik değer kazandırmak hedeflenmektedir. Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde oluşturulacak olan “Organik Arı Çiftliği” ile organik arıcılık faaliyetlerine başlanarak işleme tesislerinde kullanılmak üzere tamamen doğal malzemelerden üretilen organik kovanlar üretilecektir. Bu sayede Şırnak Yöresinin organik bal üretiminde bir marka haline gelmesi beklenmektedir. Böylece birlik çatısı altında yenilikçi bir projeyi hayata geçirecek olan bu pilot uygulama ile Birlik üyesi arıcılara örnek oluşturacaktır.

Proje genel olarak tüketici talep ve ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğinden oluşturulacak yeni üretim şekli müşterilere büyük avantajlar getirecektir. Müşteriler istedikleri ürünleri, istedikleri miktarda, modern, teknolojik ve sağlıklı koşullar altında üretim yapan bir tesisten almış olacaklardır.