Loading...
Haber Galerisi
Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi Kapanış Toplantısı 31 Mart 2022 | 14:12

Şırnak Üniversitesi ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından desteklenen “Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Şırnak Üniversitesi ile Şırnak TSO’nun proje ortağı, Ajansımızın da proje iştirakçisi olduğu “Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” kapanış toplantısı Şırnak’ta yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı’nın yanı sıra konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

AB’nin IPA-ll döneminde uygulanmakta olan İstihdam Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altındaki “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen proje Şırnak Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Projenin hedef grupları işçiler ve aileleri, işverenler, Şırnak TSO personeli, Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisliği personeliyle öğrencileridir.

Projenin hedeflerine uygun olarak planlanan üç ana sonucu vardır. Bunlardan ilki “Farkındalık Arttırma” kapsamında çok tehlikeli sektör olan madenlerde İş Sağlığı Güvenliği Prosedürü ve kültürünün oluşturulması konusunda Şırnak’ta kamuoyu bilincini oluşturmaktır.

İkincisi “Kurumsal Kapasite Oluşturma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” kapsamında hedef gruplara yönelik eğitim hizmetler paydaş ve yararlanıcı kurum toplantıları ile mesleki beceri ve teknik bilgilerinin kapasitesini arttırmaktır.

Üçüncüsü “Çevre ve İyi Yönetişim Alanlarında Duyarlılığın Arttırılması” kapsamında tüm paydaşların çevre bilincini arttırarak Şırnak’ta madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde sosyal sorumluluğun arttırılması ve bölgede girişimcilik projelerinin geliştirilmesidir.

Kapanış toplantısında konuşma yapan Vali Pehlivan, Başkan Yarka, Rektör Erkan, TSO Başkanı Geliş ve Genel Sekreterimiz Alanlı projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Daha sonra Proje Koordinatörü Evin Keser tarafından projenin uygulama süreci hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Proje paydaşlarının konuya ilişkin düşüncelerini dile getirmelerinin ardından toplantı sona erdi.