Loading...
Haber Galerisi
Siirt’te “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı” Düzenlendi 25 Ağustos 2022 | 16:30

TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmalarına yönelik olarak Ajansımızın faaliyet gösterdiği dört ilde gerçekleştirilen çalıştayların üçüncüsü Siirt’te yapıldı.

Siirt’te yer alan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, borsalar, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Siirt’te özel bir otelde düzenlenen çalıştaya, Siirt Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı başta olmak üzere birçok paydaşımız katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı, Ajansımız tarafından TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlıklarına başladıklarını, bölgedeki pek çok paydaşın katılımıyla Bölge Planına yönelik olarak dört ilde çalıştaylar yaptıklarını ifade etti. Bu çalıştaylara katılan paydaşların kendi sorumluluk alanlarında tespit etmiş oldukları sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerinde bulunmaları için program ve proje temelli fikirlerin olgunlaştırılması amacıyla sektör masaları oluşturduklarını dile getirdi. Tema masaları olarak adlandırdıkları bu sektörlerin tarım ve kırsal kalkınma, kültür, turizm, ticaret, hizmet, sanayi, enerji, kentsel gelişme ve altyapı olduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Ajansımızın Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Murat Katı tarafından “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlık Çalıştayı” hakkında sunum yaparak bölge planına yönelik oluşturulan sektör masalarının belirlenmesi ve dış paydaş anket çalışması konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bölge planının amacı, güncel, dinamik, esnek, sonuç odaklı, diğer planlarla etkileşimli, katılımcı nitelikte olması ve bölgesel, ulusal, uluslararası gelişmeler, eğilimler, fırsatlar ve tehditlerin göz önünde bulundurulmasıdır. 2023 Yılı sonrası dönemi kapsayacak olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ile Bölge Planlarının hazırlık süreci Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış olup TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı önceki dönemlerde olduğu gibi yine Ajansımız tarafından hazırlanacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşüne sunulacaktır. 2022 yılı sonuna kadar hazırlanacak olan bölge planları taslaklarının nihai hâlinin de 2023 yılında tamamlanarak Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması hedeflenmektedir.

Çalıştay sonunda sektör masaları etrafında bir araya gelen paydaşlar, eğitim, istihdam, sosyal dayanışma, dezavantajlı gruplar, iklim değişikliği, çevre, afet riskleri, ulaşım, altyapı, girişimcilik, yenilik gibi çeşitli alanlarda görüş ve değerlendirmelerde bulunduktan sonra Siirt programı sona erdi.