Loading...
Siirt’te Kamu İhale Kanunu Teknik Destek Eğitimi Verildi 06 Nisan 2017 | 17:30
Siirt Belediyesi tarafından, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan “Yaklaşık Maliyet Hesaplama ve Hakediş Düzenleme Eğitimi” projesi başarılı bulunarak eğitim gerçekleştirildi.

Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Siirt Belediyesi’nin “Yaklaşık Maliyet Hesaplama ve Hakediş Düzenleme Eğitimi” adlı projesi Ajansımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunduktan sonra eğitim verildi. Eğitime Siirt Belediyesi ile proje ortağı olan Siirt İl Özel İdaresi, Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görevli 25 teknik personel katıldı.

Projenin amacı Siirt Belediyesi’nin Kamu İhale Kanununa göre uygulama yükümlülüğünde olduğu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda geliştirilen Yaklaşık Maliyet Modülü ve Hakediş Modülü Yazılımı sertifikalı eğitimini ilgili üç kurum personeline vermektir. Kurumların bünyesinde çalışan teknik personelin kapasitesinin bu eğitim ile artırılması ile hizmet kalitesi yükselecek, ihale sürecinde yaşanan hata ve sıkıntıların önüne geçilmiş olacaktır. Gerçekleştirilen eğitim sayesinde mevcut teknik personellerin bilgi birikiminin artması ile birlikte yeni gelecek personellere de bilgi paylaşımı yapılacaktır. Ayrıca diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olan teknik personellere de destek sağlanmasıyla bu konuda bilgili ve tecrübeli personellerin sayısı artacağı gibi süreklilikte sağlanmış olacaktır.

Eskiden ihalelerin yaklaşık maliyet ve hakediş işlemleri Excel üzerinden yapılırken hatalar meydana gelmekte, buna bağlı olarak maliyet ve zaman kaybına sebep olmaktaydı. Modernleşen ve gelişen çağın ihtiyaçlarına paralel olarak ilin ihtiyaçlarının da arttığı düşünüldüğünde ilgili kurumların iş hacmi ve kapasitesi de bu ihtiyaçlara karşı yetersiz kalmaktaydı. Bu eğitimle birlikte tüm altyapı ve üstyapı işlerinin Kamu İhale Kanununa göre Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesinde ve Hakediş işlemlerinin düzenlenmesinde oluşacak hataları en aza indirerek, yaşanacak olan zaman ve iş gücü kaybı minimum düzeye çekilecektir. Teknik destek eğitiminin ardından kurumsal teknik altyapı güçlenerek gelişecek ve modern teknolojiyi kullanarak tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli yaklaşık maliyet dosyaları hazırlanacaktır. Bu işlerin hızlanması uygulama işinin de en kısa sürede gerçekleşmesine neden olacaktır.

Alınan bu eğitimle ilgili kurumların hizmet erişimi hızlandırılmış ve sosyal kalkınmanın bir ayağı olan kamu hizmetinin geliştirilmesine katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca ilin teknik altyapısında yol, ulaşım, temiz su atık su hizmetleri, altyapı ve üstyapıda meydana gelen iyileşme ile gelişmişlik düzeyi yukarılara çıkacak böylece yerel ekonomide olumlu gelişmeler meydana gelecektir.