Loading...
Siirt’te Bilgisayar Destekli Teknik Proje Eğitimi 07 Temmuz 2017 | 18:21
Siirt Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sundukları “Bilgisayar Destekli Teknik Proje Hesaplama ve Çizim Eğitimi” adlı projeleri başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Çeşitli meslek gruplarına mensup mimar, mühendis, tekniker, plancı vb. teknik personel grubuna Siirt Valiliği toplantı salonunda eğitim verildi.

Proje ile Siirt’te alt yapı ve üst yapı projelerinin yapım ve kontrollerinde yetkili olan Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Siirt İl Özel İdaresi ve Siirt Belediye Başkanlığı’nda görevli mühendis, mimar, plancı, tekniker vb. personellerin yer aldığı teknik personel grubu bu eğitimde yer aldı. İlgili personellerde meydana gelecek örgütsel ve bireysel kapasite artırımı sonucunda 320 bin nüfuslu Siirt ilinde kentsel alt yapı ve üst yapı çalışmalarının daha sağlıklı, emniyetli, estetik, konforlu, sürdürülebilir kent bilincinin sağlanması hedeflenmektedir.

Proje ihtiyacının ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçe, kâğıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına Autocad adı verilen proje çizim programı vasıtasıyla geçişinin sağlanmasıdır. Siirt Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün mesleki projeleri, mimari projeleri, statik projeleri, elektrik projeleri, peyzaj projeleri, altyapı / üstyapı projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanmasını sağlamaktır. Bu program sayesinde, çalışanların proje hesaplama ve çizim kalitesinde meydana gelen eksik uygulamaların önüne geçilerek, kontrol ve izlemeler daha sağlıklı yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Yapım işlerinde gelişen teknoloji ile bilgisayar destekli hesaplama ve çizim sonucu daha hızlı öngörülebilir, sonuç odaklı işlemlerle kamu ve özele ait yapım işleri daha çabuk hayata geçecektir.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada projenin her boyutta geliştirilen tasarım, modelleme, simülasyon / animasyon ve plan - kesit - görünüş ve mimari detay paftalarının hazırlanmasında kolaylık sağlamasının yanında tasarım sürecini kısaltarak verimliliği arttıran bir program olması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Genel Sekreterimiz, “Bu eğitimi kurumsal kapasitenin arttırılması ve geliştirilmesi açısından destekliyoruz” dedi.

IdeCAD statik yazılım programı da mesleki projelerin üst yapı projeleri hazırlanması ve kontrolü aşamasında sıkça kullanılan bir programdır. Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizini, boyutlandırmasını, projelendirmesini, güçlendirmesini ve detaylandırılmasını entegre olarak yapabilen bir paket programdır. Bu programlar sayesinde, betonarme - statik analizleri ve mimari tasarım anlamında uygulanan eksik uygulamaların önüne geçilmiş olacak, kontrol ve izlemeler daha sağlıklı ve verimli yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Bu sayede, iş ve işlemlerde oluşan zaman ve emek kaybında gözle görülebilir bir düşüş meydana gelecek; böylece inşaat sektöründe daha kaliteli hizmet sağlanacaktır.

Alınan bu eğitimlerle tüm katılımcılarda uzmanlık alanlarına göre doğrudan ve dolaylı olarak bireysel performans kapasitelerinde artış meydana gelecektir. Böylece tüm Siirt halkı kısa ve uzun vadede bu eğitimlerden yararlanmış olacaktır.