Loading...
Haber Galerisi
Siirt Fıstığı Çalışma Grubu Online Toplandı 23 Aralık 2021 | 17:30

Ajansımız tarafından organize edilen “Siirt Fıstığı Çalışma Grubu Toplantısı” internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Ajansımızın "Tarımsal Yerel Ürünlerde Verim ve Katma Değer Artışının Sağlanması" Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında Ajansımızın Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi tarafından koordine edilen “Siirt Fıstığı Çalışma Grubu Toplantısı” Zoom uygulaması aracılığıyla online yapıldı. Çalışma grubunda TRC3 Bölgesi’nde bulunan Üniversiteler, Enstitüler, Bölge Kalkınma İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları, Yerel Yönetimler, Üretici Birlikleri ile kooperatifler yer almaktadır.

 Toplantıya Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı’nın yanı sıra Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Ercan Kaplan, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seyfettin Atlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Behzat Ekinci, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Saha Uzmanı Sabahattin Tüzün ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı’nın yapmasının ardından toplantının moderatörlüğünü yapan Ajansımızın Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Uzmanı Fatih Akgül tarafından “Tarımsal Yerel Ürünlerde Verim ve Katma Değer Artışının Sağlanması” SOP sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ercan Kaplan “Siirt Fıstığı Yetiştiriciliği, Mevcut Durum, Sorunlar ve İhtiyaçlar konusunda bilgi verdi. Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seyfettin Atlı “Fıstık Üretiminde Verim ve Kalite” başlıklı geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Ajansımızın Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Halis Tuncel Ajansımızın hazırlamış olduğu “Siirt Fıstık Raporu” hakkında bilgi verdi.

TRC3 Bölgesi'nin tarımsal yerel ürün potansiyelinin doğru değerlendirilmesi amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan SOP’un hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi, Ajans çalışmalarının yanı sıra TRC3 Bölgesi'nde faaliyet yürüten ilgili paydaşların sürece dâhil olmaları ve faaliyetlerin işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu işbirliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi, ortak faaliyetlerin birlikte planlanması ve yürütülmesi amacıyla TRC3 Bölgesi’nde belirlenen sektör ve ürünler için çalışma grupları oluşturuldu.

Siirt Fıstığı Çalışma Grubu Toplantısında paydaşlarımızla birlikte, SOP kapsamındaki bileşenlere yönelik, mevcut durum ve öncelikler istişare edilerek planlanabilecek faaliyetler değerlendirildi. Yürütülen çalışmalarda ortak hedeflere yönelik çalışma imkânları, işbirliği alanları, tecrübe paylaşımı ve faaliyetlerde koordinasyon sağlanması hedeflendi.

Toplantının sonuç bölümünde iyi uygulamalar, işbirliği alanları, sorun tespiti ve çözüm önerileri katılımcılar tarafından değerlendirildikten sonra program sona erdi.