Loading...
Haber Galerisi
SEECO Projesi Mardin Kuluçka Merkezi Sözleşmesi İmzalandı 09 Mart 2023 | 17:15

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) ikinci alt bileşeni kapsamında, Mardin’de kurulacak olan “Kuluçka Merkezi” protokolü Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.

Projenin ikinci alt bileşeninin kadınların ve gençlerin gelir elde etmelerini desteklemek, sosyal girişimler etrafında bölgesel diyalog ve katılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda geçim kaynaklarıyla ilgili tesislerdeki eksiklikleri gidermek için tesislerin kurulum, yenileme, tefrişat ve tadilat işleri finanse edilecektir. SEECO Projesi ikinci alt bileşeninin toplam bütçesi 9.500.000 Euro olup Ajans bütçesi 500.000 Euro’dur.

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), Avrupa Birliği FRIT Mali Yardım fonlarının desteğiyle Dünya Bankası ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, yerelde uygulama ortakları Kalkınma Ajanslarıdır. Toplam bütçesi 39.500.000 Euro olan projede sosyal uyum yardımı faydalanıcısı sayısının yüksek olduğu iller yer alacak ve özellikle kadınlar üzerinde durulacaktır.

Kuluçka Merkezi, Mardin’deki kadın ve gençlerin iş fikirlerini geliştirebilecekleri, eğitim tabanlı atölyelerde mesleki bilgi edinebilecekleri bir mekân olacaktır. Merkez, toplumun gereksinimlerine cevap verebilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynayacaktır. Kuluçka Merkezinde 1 prototip atölyesi, 1 psikososyal destek odası, 1 çocuk oyun odası, 1 toplantı salonu, 1 ortak çalışma ofisi ve 20 kişisel iş geliştirme ofisi yer alacaktır. Atölyelerde 10 eğitim (kurs) modülü oluşturulacaktır. Bu eğitimler zaman içerisinde hedef kitlenin ihtiyacına göre daha yararlı ve aktif bir şekilde güncellenecektir. Yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adayları yatırımcılarla buluşturulmak suretiyle istihdamın artması için zemin oluşturulacaktır.

Mardin Kuluçka Merkezi Sözleşmesi imzalanırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Belediye Uzmanı Mehmet Yıldız, Ajansımız Genel Sekreter Vekili Murat Katı ve Ajans Uzmanı Melike Sıla Acar Kaya hazır bulundu.